Mediation

Conflicten kunnen op veel manieren ontstaan: er niet meer uit kunnen komen met je partner, verstoord contact met de buurman over de schutting of problemen op het werk. Onuitgesproken dingen waarvan je je afvraagt: ligt het nu aan mij of zal het overgaan; moet ik er wat mee doen? En als je er dan wat mee moet, wat doe je dan? Dan kan een goed gesprek uitkomst bieden. Op het moment dat u niet meer kunt praten met elkaar, het vertrouwen er niet meer is maar u voelt dat er toch iets moet gebeuren, kan mediation uitkomst bieden.

Wat kunt u verwachten van mediation? Ik geloof dat mensen uitstekend hun eigen problemen kunnen oplossen en dat zij prima in staat zijn om hun eigen afspraken te maken. Op het moment echter dat je niet meer kunt praten met elkaar, lukt dit niet meer. Omdat de communicatie verstoord is en er geen vertrouwen meer is, worden rechtstreekse onderhandelingen belemmerd. Vaak willen we het contact wel terug maar weten niet hoe. Soms willen we het contact niet meer terug maar is het plezierig of noodzakelijk (bijvoorbeeld op het werk) om dit wel goed af te sluiten. Dat betekent dat ik mijn uiterste best zal doen een gesprek tussen u beiden mogelijk te maken.


Het aan dezelfde tafel zitten met degene waarmee praten niet (meer) lukt, kan de nodige emoties oproepen. Daarom spreek ik graag eerst met beide betrokkenen apart. Het kan voorkomen dat tijdens deze gesprekken blijkt dat een vorm van coaching passender zou zijn. In dat geval overleggen we dit eerst en zetten we met uw akkoord een coachingstraject in gang.


Helder moet zijn dat ik als mediator geen belang heb bij de uitkomst van de mediation: mijn rol is neutraal. Door een gesprek tussen u mogelijk te maken, probeer ik een oplossing tot stand te laten komen waarin u zich beiden kunt vinden en die uw beider belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.
Als u prijs stelt op schriftelijke afspraken, leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst die door u beiden wordt ondertekend.


Ook is het mogelijk om een gesprek met elkaar te hebben zonder een officieel begindocument (de mediationovereenkomst) en zonder een vaststellingsovereenkomst. Een dergelijk gesprek kan geheel worden ingevuld zoals u dat wilt. Misschien alles wat u dwarszit op tafel leggen of misschien vindt u het tijd worden om heel eerlijk naar elkaar te worden. Misschien wilt u niet te lang blijven stil staan bij alles wat niet lekker loopt maar samen verkennen wat er wél goed loopt en kijken of dat in uw leven in te passen is. Kortom: er zijn veel mogelijkheden.