Coaching/Counselling

Soms bestaat er behoefte aan een gesprek om zaken op een rij te zetten. Anderen willen alleen praten om het hart te luchten. En weer anderen willen een probleem oplossen of werken aan een aantal sociale vaardigheden. Coaching en counselling bieden mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Coaching is een specifieke vorm van begeleiding waarmee u zelf leert uw (werkgerelateerde) problemen op te lossen. Een coach leert eigenlijk zijn cliënt te leren. Veelal gaat het daarbij om de cliënt bewust te maken van de gevolgen van zijn eigen (ineffectief) gedrag en/of nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. In het bijzonder spreekt waarderend coachen (appreciative coaching) mij erg aan. In deze methode wordt namelijk niet alleen gekeken naar wat niet goed gaat maar juist naar datgene wat wél goed gaat.  Daarmee verlaat je de sfeer van het alleen maar praten over problemen en kies je voor een opbouwende manier van coachen die zaken integreert die eerder wél goed zijn gegaan. We blijken vaak tot veel meer in staat dan we zelf denken!

Counselling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het doel van counselling is het begeleiden van mensen bij:

  •   het vinden van antwoorden op (levens)vragen
  •   het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  •   het ontwikkelen van kennis en vaardigheden          

Counselling is gebaseerd op de humanistische psychologische stroming waarin Carl Rogers centraal staat. Omdat de pijlers die hij aangeeft niet voldoende zijn om mensen met problemen te helpen, maakt counselling gebruik van verschillende (psychologische) theorieën, invalshoeken en methoden. Alles met het doel om aan te sluiten bij de cliënt zodat de begeleiding laagdrempelig, optimaal, praktisch en nuttig is.

Coaching/counselling is resultaatgericht: het gaat er om dat u zelf doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Het accent ligt op ‘innerlijke reflectie’ en ‘innerlijke groei’. Hierbij hoort het beter leren kennen van jezelf, het leren omgaan met je eigen (negatieve) emoties,  persoonlijke problemen en vragen.  

De coach/counsellor biedt u het handvat waarmee u zélf verder kunt. Dat kan variëren van stof tot nadenken tot een daadwerkelijk actieplan zodat een bestaand probleem door u zelf kan worden opgelost. Ook kunt u voor uzelf een doel bepalen en dat met behulp van een actieplan omzetten in daden. U bent degene die het moet doen!
Dat duwtje in de rug is echter voor velen net dat wat ontbreekt en wat coaching/counselling voor u kan doen. Dat is ook de kracht van deze vorm van begeleiding: u krijgt alleen advies als u daarom vraagt!

Tijdens het ongeveer twee uur durende intakegesprek kijken we of Helderheid in Relatie iets voor u kan betekenen. Indien gewenst, kunt u een vervolggesprek plannen. Het kan zijn dat u aan één gesprek genoeg heeft maar het kunnen ook meerdere gesprekken worden. Uiteraard stemmen we dit van te voren af.